Wszystkie artykuły w kategorii: "Finanse zarządzanie"

Polecane artykuły:

Hodowla gołębi a przepisy(...)

Do redakcji wpłynął list od Czytelniczki, której utrapieniem są gołębie hodowane na terenie sąsiadującym z budynkiem komunalnym, w którym mieszka. Poniżej prezentujemy list oraz opinię na temat możliwości rozwiązania tego problemu, o której udzielenie poprosiliśmy Pawła T. Dolatę doktoranta Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, członka Zarządu Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. (red.) ...Czy w odległości 3 m od okien budynku komunalnego (budynek wielorodz(...)
»

10 lat Polski w UE – bila(...)

W całej Polsce zainwestowano prawie 100 miliardów euro i zrealizowano prawie 200 tysięcy projektów. To dobry czas dla Polski, czas dużych zmian również w obszarze gospodarki wodno-ściekowej. Podpisanie Traktatu Akcesyjnego o Przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej zobowiązało nas do wypełnienia wszystkich jego wymagań i przyjęcia odpowiednich okresów przejściowych. Podejmowane w tym kierunku działania są często kosztowne i wymagają reorganizacji istniejących ins(...)
»