Wszystkie artykuły w kategorii: "Finanse zarządzanie"

Polecane artykuły:

Metodologia monitoringu j(...)

Odpady to problem, który zawsze będzie obecny w życiu każdego człowieka. Innymi słowy, gospodarka odpadami jest jedną z branż szeroko rozumianej inżynierii środowiska, a z punktu widzenia działalności gospodarczej – jedną z gałęzi przemysłu. Przemysłu, w którym stosowane są technologie umożliwiające unikanie powstawania odpadów, ich gromadzenia, w tym selektywnej zbiórki, magazynowania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania. Ze względu na z(...)
»

Potrzebne zmiany(...)

Głównym tematem obrad Zarządu Związku Miast Polskich w Koszalinie były projekty ustaw o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Omawiano także projekty ustaw o zmianie ustawy Prawo energetyczne, o uwłaszczeniu działkowiczów POD oraz o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy. Ponadto Zarząd analizował rozwój sytuacji w miastach w związku z wypłatami świadczeń rodzinnych. Przygot(...)
»