Wszystkie artykuły w kategorii: "Energia"

Polecane artykuły:

Świadome i odpowiedzialne(...)

    Tworzywa sztuczne opanowały niemal wszystkie dziedziny gospodarki i życia codziennego. Stało się to możliwe przede wszystkim dzięki takim ich zaletom jak: mały ciężar właściwy, wysoka odporność na działanie czynników chemicznych, łatwość przetwórstwa i barwienia oraz estetyczny wygląd.   Wymienione cechy tworzyw sztucznych spowodowały, że są one szeroko stosowane szczególnie w takich gałęziach przemys(...)
»

Przedawnienie kar pienięż(...)

Wyrok Trybunału oprócz problemów związanych z wymierzaniem kar pieniężnych w okresie 18 miesięcy przewidzianych na dostosowanie standardów wymierzania kar pieniężnych za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia do wymogów Konstytucji RP rodzi także dodatkowe wątpliwości związane z przedawnieniem tych kar oraz karalności czynów, za które mogą one być wymierzone. Omawiany już na łamach „Zieleni Miejskiej” wyrok Trybunału Konstytucyjnego, z 1 lipca 2014 r.,(...)
»