Systemy monitoringu i sterowania odpływem wód opadowych

wydany w Przegląd Komunalny – 2004-11
  DRUKUJ
Paweł Licznar
Janusz Łomotowski

Opady atmosferyczne są zjawiskiem nieciągłym i zmiennym zarówno w czasie, jak i w przestrzeni. W dużych miastach obserwuje się wpływ nierównomierności i nieciągłości deszczu oraz zróżnicowania współczynnika spływu, który jest związany ze stanem pokrycia powierzchni terenu (głównie ze współczynnikiem uszczelnienia powierzchni), na napełnienie kanałów kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej w czasie trwania opadów.


Większość dużych aglomeracji posiada w obrębie dzielnic śródmiejskich kanalizację ogólnospławną, gdyż ten system kanalizacji był najczęściej stosowany w początkowym okresie rozwoju sanitacji miast. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegól [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus