Dyrektor wybrany

wydany w Przegląd Komunalny – 2004-10
  DRUKUJ
Zakończyła się czwarta edycja Plebiscytu na Dyrektora Roku Zakładu Oczyszczania Miasta. Organizowana była przez: redakcję „Przeglądu Komunalnego” wraz z Krajowym Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast, Krajową Izbą Gospodarki Odpadami oraz Polską Izbą Gospodarki Odpadami.
Celem tego przedsięwzięcia jest wyłonienie i nagrodzenie osób szczególnie zasłużonych dla sektora gospodarki komunalnej, dyrektorów wyróżniających się w swojej pracy i wdrażających zasady nowoczesnej gospodarki odpadami.
O zaszczytny tytuł Dyrektora Roku 2003 mógł ubiegać się dyrektor (prezes) firmy posiadającej zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie: zbierania i transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych, a także opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Dodatkowym kryterium był co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku dyrektora/prezesa firmy.
Plebiscyt przebiegał w dwóch etapach. Najpierw nominacje, a następnie głosowanie. Nowością w bieżącym roku było, że w pierwszym etapie Kapituła powołana z grona dotychczasowych laureatów i organizatorów wyłoniła na podstawie kart zgłoszeń sześciu nominowanych. W drugim etapie spośród nominowanych w głosowaniu wybrany został laureat – Dyrektor Roku 2003.
17 września br. podczas drugiego dnia XXV Zjazdu Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast w Starych Jabłonkach zakończono przyjmowanie głosów. W plebiscycie oddano w sumie 215 głosów (z tego 139 ważnych).
O zwycięstwie i otrzymaniu tytułu zadecydowała największa liczba głosów. Zgodnie z tym tytuł Dyrektora Roku 2003 Zakładu Oczyszczania Miasta przypadł Tomaszowi Ucińskiemu, dyrektorowi Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Koszalinie. Dalsze miejsca w klasyfikacji zajęli: Leszek Buczyński, Kazimierz Niebieszczański, Michał Kasztelan, Marian Janas i Tadeusz Koper (patrz ramka).
Oficjalne przyznanie tytułu nastąpi w trakcie uroczystej gali, która odbędzie się z okazji VIII Międzynarodowego Zjazdu Ekologicznego organizowanego podczas Targów Ekologicznych POLEKO’2004. Uroczystość odbędzie się 15 listopada br. o godz. 19.00 w Teatrze Wielkim w Poznaniu.
(rm)

Wyniki Plebiscytu na Dyrektora Roku 2003
Tomasz Uciński,
PGK Koszalin
- 65 głosów
Leszek Buczyński,
MPO Sita Lublin
- 36 głosów
Kazimierz Niebieszczański,
MZGK Bolesławiec
- 14 głosów
Michał Kasztelan,
MPGK Jelenia Góra
- 9 głosów
Marian Janas,
MZO Ostrów Wielkopolski
- 8 głosów
Tadeusz Koper,
PGK Słupsk
- 7 głosów


Laureaci dotychczasowej edycji
Malara Andrzej,
MPGK, Katowice
- Dyrektor Roku 2000
Kultys Henryk,
MPO, Kraków
- Dyrektor Roku 2001
Klimaszewski Henryk,
Asmabel, Warszawa
- Dyrektor Roku 2002

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się  |  Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus