Wszystkie artykuły w kategorii: "Forum"

Polecane artykuły:

Przyroda wkracza do polsk(...)

Polskie samorządy coraz częściej patrzą na miejskie budynki przez pryzmat ich publicznego wizerunku. Dotychczasowa szarość i nijakość powoli wypierane są przez coraz chętniej stosowaną w ich otoczeniu oraz wnętrzach zieleń. Aby miejskie urzędy, teatry, przychodnie czy szkoły nie przypominały bezosobowych, szarych i nieprzyjemnych instytucji, samorządowcy coraz częściej starają się tworzyć w nich urozmaicone i nowoczesne aranżacje zieleni. Ta – jak wiadomo – uspokaja(...)
»

System kuleje(...)

To już drugi rok funkcjonowania ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw z 1 lipca 2011 r., a także nowego systemu gospodarki odpadami. Naszym zdaniem, istnieje wiele kwestii, na które na tym etapie należy zwrócić szczególną uwagę. Pierwszą z nich są nieprecyzyjne szacunki. Gminy uchwalają zbyt niskie stawki za odbiór odpadów, co wynika z niedoszacowania kosztów przetwarzania. Ilość odpadów na mieszkańca nie zo(...)
»