Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Chemia w kolorze zielonym(...)

Dzięki udoskonaleniu technologii chemicznych można zmniejszyć ryzyko związane z zanieczyszczeniem środowiska. Tym nowym podejściem do ochrony środowiska w ostatnim dziesięcioleciu zajmuje się tzw. zielona chemia. Stanowi ona ważne narzędzie w promowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.   Dzieje ludzkości to w dużym stopniu historia relacji między ludźmi a otaczającą ich przyrodą. Rozwój gatunku ludzkiego już w czasa(...)
»

Propozycja nowego wsparci(...)

Termin, w którym parlamentarzyści winni wdrożyć do naszego systemu prawnego dyrektywę 2009/28/WE, minął już ponad 1000 dni temu. Od prawie trzech lat jesteśmy świadkami powolnej agonii branży, która zainwestowała w Polsce kilkadziesiąt miliardów złotych. Czy przedstawiona 17 września 2013 r. przez Ministerstwo Gospodarki (MG) wizja mechanizmów wsparcia dla producentów, mająca znaleźć się w projekcie przyszłej ustawy, uspokoiła branżę? Śmiem wątpić. Załamanie się systemu wsparcia opa(...)
»