Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wokół odpadów(...)

Czy wiesz, że... pierwsza firma wywożąca odpady powstała w starożytnych Atenach pierwsza kampania Clean Up the World odbyła się we wrześniu 1993 roku a uczestniczyło w niej ponad 30 milionów osób z 8 krajów; obecnie w tej największej kampanii ekologicznej świata udział bierze120 – 130 krajów Kapania recyklingu komórek w Niemczech W(...)
»

Nowoczesne podejście do b(...)

Od kwietnia 2014 r. Polska Izba Biomasy wspólnie z Instytutem Geodezji i Kartografii, RG Consulting, Fundacją REO oraz Polskim Towarzystwem Wspierania Przedsiębiorczości realizuje projekt „Bioenergy as the key to economic growth of the regions-EO Based Service Supporting Energy Crops Cultivation” (SERENE) – „Bioenergia jako klucz do regionalnego rozwoju gospodarczego – teledetekcyjne usługi wspomagające uprawę roślin energetycznych”. SERENE finansowany jest przez Europejską Agencję Kosmiczną (...)
»