Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Inwestorzy sami sobie win(...)

Czy Polski Klub Ekologiczny to była Pana życiowa przygoda? Nie, to był raczej świadomy wybór, próba moich możliwości w działalności społecznej. Zaangażowałem się w protest społeczny dotyczący wysypiska odpadów komunalnych. To był początek przygody z ekologią, z ochroną środowiska. Tak mnie to wciągnęło, że zapisałem się do Polskiego Klubu Ekologicznego. W 1993 r. podczas zjazdu w Krakowie dziwnym trafem zostałem wybrany Sekretarzem Generalnym Klubu. Prezesem był wówczas prof. J(...)
»

Polskie ciepłownictwo kom(...)

Obszar negocjacyjny „środowisko” zawiera dziewięć podrozdziałów i stanowi bardzo obszerny zbiór przepisów z różnych dziedzin, w tym tych w bardzo istotny sposób dotyczących gospodarki komunalnej. W odniesieniu do ciepłownictwa zostaną przytoczone konkretne przepisy prawa unijnego, które nie tylko mają duże znaczenie dla sektora, lecz również są bardzo aktualne. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/80/WE w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do p(...)
»