Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Infradźwięki w środowisku(...)

W wielu publikacjach naukowcy starają się przedstawić negatywny wpływ infradźwięków na środowisko naturalne oraz zdrowie człowieka. Stała ich obecność w środowisku naturalnym oraz w życiu i pracy ludzi już dawno doprowadziła do rozpoczęcia szczegółowych badań w tym zakresie przez naukowe instytucje zdrowia i ochrony przyrody.   Infradźwiękami nazywa się rozchodzące się w powietrzu drgania akustyczne poniżej progu słyszalności człowieka, czy(...)
»

Uran z zasobów krajowych(...)

W obliczu wyczerpywania się zasobów surowców kopalnianych rozwój energetyki jądrowej na świecie wydaje się nieunikniony. Najbardziej atrakcyjne nośniki energii, czyli gaz i ropa naftowa, wyczerpią się przy obecnym tempie wydobycia za 50-60 lat. Zasoby węgla ocenia się na 150-175 lat, a jego spalanie powoduje niekorzystne skutki ekologiczne, wynikające z emisji CO2, SO2, NOx i pyłów. Polska jest jednym z nielicznych (...)
»