Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Pośrednia zmiana użytkowa(...)

Coraz częściej pojawiającym się wątkiem w publikacjach na temat biopaliw jest tzw. zjawisko pośredniej zmiany użytkowania gruntów, oznaczane pochodzącym z języka angielskiego skrótem ILUC od „indirect land use change”. Hasło jest skomplikowane i trudne do jednoznacznej oceny. Studia nad ILUC w swoim założeniu miały docelowo stanowić praktyczną odpowiedź na pytanie, jak duży uzysk środowiskowy, bez uszczerbku dla innych elementów, może przynieś(...)
»

Zmiana w prawie i świadom(...)

Raport Najwyższej Izby Kontroli na temat funkcjonowania parków krajobrazowych w Polsce obnażył smutną prawdę – parki przegrywają z presją inwestycyjną i osadniczą lokalnych społeczności. Czy to oznacza, że obowiązujące przepisy w niedostatecznym stopniu gwarantują dobre działanie tych form ochrony przyrody w naszym kraju? Jak można temu zapobiec? Paweł Mikusek, radca ministra, Ministerstwo Środowiska Trudno nie zgodzić się z opinią, iż obowiązujące(...)
»