Wszystkie artykuły w kategorii: "Punkt widzenia"

Polecane artykuły:

Świat wokół odpadów(...)

Zakład w porcie Wskutek partnerstwa Suez Environment, SITA UK oraz Forth Ports w porcie Tilbury na Tamizie (Wielka Brytania) powstanie zakład przetwarzania odpadów. To część strategii wzrostu obu firm, która obejmuje nabycie udziałów Nordic Recycling, należących do Forth Ports, przez SITA. W ramach długoterminowej umowy do portu Tilbury SITA będzie dostarczać materiał odpadowy, dzięki czemu w nowym zakładzie powstaną zarówno stałe paliwa wtórne (SRF) oraz (...)
»

Pozytywnie o własności od(...)

Podczas posiedzenia w Wieliczce 15 kwietnia br. członkowie Zarządu ZMP przyjęli pozytywne stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Kategoryczny sprzeciw natomiast wyrażono wobec projektu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, który nakłada na gminy i powiaty nowe zadania bez zapewnienia środków finansowych na ich realizację. Z satysfakcją przyjęto zapis w projekcie ustawy o publicznej (...)
»