Książki nadesłane

wydany w Przegląd Komunalny – 2003-9
  DRUKUJ
PROGRAMY POMOCOWE UNII EUROPEJSKIEJ

Jan Anusz, Dariusz Kotlewski

O sukcesie gospodarczym kraju członkowskiego w ramach Unii Europejskiej, oprócz własnej polityki, w dużym stopniu decyduje zdolność do wykorzystania przewidzianych przez Komisję Europejską funduszy pomocowych. Pierwsza części książki przedstawia listę 75 programów pomocowych Unii Europejskiej, z których - choćby teoretycznie - może skorzystać Polska. W części drugiej znajduje się opis systemu tworzonego dla absorpcji środków pomocowych UE przez władze polskie oraz procedur i trybu uzyskiwania środków unijnych w drodze składania [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus