Wszystkie artykuły w kategorii: "Książki nadesłane"

Polecane artykuły:

Relacje branży z regulato(...)

W świetle statystyk opublikowanych w połowie września br. przez PGW Wody Polskie znacząca większość przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych zakończyła z powodzeniem kampanię taryfową. Podobnie sporo gmin otrzymało opinie organu w przedmiocie projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Zasadne wydaje się zatem dokonanie pierwszych podsumowań oraz podzielenie się refleksjami płynącymi z kontaktu z nowym regulatorem. Wśród przedstawicieli branż(...)
»

Prawna ochrona gatunków. (...)

Rozpoczęty wiosną 1989 r. proces transformacji ustrojowej w ochronie przyrody przyniósł dość szybkie efekty. 12 grudnia 1991 r. weszła w życie Ustawa z 16 października 1991 r. o ochronie przyrody, zastępując swą poprzedniczkę z 1949 r. Z punktu widzenia ochrony gatunkowej należy rozróżnić dwa okresy obowiązywania Ustawy z 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (DzU nr 114, poz. 492, tekst jednolity DzU z 2001 r. nr 99, poz. 1079, ze zm.): w br(...)
»