Wszystkie artykuły w kategorii: "Forum"

Polecane artykuły:

Jak zoptymalizować polity(...)

Konieczność wdrażania rozwiązań innowacyjnych będących konsekwencją postępu technicznego oraz wysokie ceny nośników energii stają się wyzwaniem dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, które są zmuszone do optymalizacji własnej polityki energetycznej. Jednym z pożądanych działań w tym zakresie jest dywersyfikacja źródeł wytwarzania energii oparta o źródła odnawialne oraz wykorzystanie dostępnych instrumentów rynkowych w obszarze energetyki. Niezależnie od źr(...)
»

Rola biomasy i polskiego (...)

Na koncepcję oceny wystarczalności zasobów rolnych, którymi dysponuje Polska, do wypełnienia celów Pakietu energetycznego 3x20, w części dotyczącej udziału OZE zasadnicze znaczenie ma wykorzystanie uzyskanych już wyników i zaproponowanie innowacyjnego programu rozwojowego, adresowanego do przedsiębiorców, rolników oraz mieszkańców wsi i użytkowników energii. Rolnictwo energet(...)
»