Wszystkie artykuły w kategorii: "Forum"

Polecane artykuły:

200 milionów zł na wody o(...)

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczy 200 mln zł na systemy gospodarowania wodami opadowymi w miastach. Dofinansowanie otrzymają inwestycje przyczyniające się do odprowadzania, zatrzymania, retencjonowania, wykorzystania lub oczyszczania wód opadowych. O dotacje będą mogli się starać inwestorzy budujący sieci kanalizacji deszczowej oraz zbiorniki wód opadowych (wraz z infrastrukturą, w tym np. urządzeniami podczyszczającymi i instalacjami rozprowadzania wod(...)
»

Informator - Świat(...)

Nagroda EEP Nagrodę EEP (European Environmental Press – Stowarzyszenia Prasy Branżowej) w Konkursie EEP Award Environmental Innovation for Europe 2005 przyznano holenderskiej firmie SET za turbinę wiatrową, która może być wykorzystywana w każdym domu, o niskim poziomie emitowanego hałasu i niewymagającą w utrzymaniu. Turbina może wykorzystywać nie tylko energię wiatrów wiejących z prędkością 1-3 m/s, ale także energię wytwarzaną podczas wichury, gdy wiatr wieje z prędkością 60 m(...)
»