Możliwości wykorzystania Funduszu Spójności i funduszy strukturalnych w zakresie ochrony środowiska dla samorządów cz. I.

wydany w Przegląd Komunalny – 2003-9
  DRUKUJ
Od maja 2004 r. Polska, jako kraj członkowski Unii Europejskiej, będzie wspierana finansowo środkami z funduszy strukturalnych i z Funduszu Spójności. Cały nasz kraj, wszystkie polskie województwa – regiony, z uwagi na dużo niższy poziom rozwoju ekonomicznego (PKB wynoszące dużo poniżej średniej unijnej), będzie kwalifikował się do pomocy w ramach tzw. celu I polityki strukturalnej Unii Europejskiej. Celem tym jest wspieranie rozwoju i dostosowania strukturalnego regionów słabiej rozwiniętych.

Inwestycje w ochronę środowiska będą mogły być współfinansowne zarówno z Funduszu Spójności, jak i z funduszy strukturalnych, głównie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF).
Do tej pory korzystaliśmy z funduszy przedakcesyjnych, tj. Phare, ISPA czy Sapard. Po przystąpieniu do Unii przestaniemy być be [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus