Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Informator(...)

Modernizacja składowiska pod Wrocławiem 15 mln zł zainwestuje grupa Veolia Usługi dla Środowiska w rozwój składowiska odpadów komunalnych w Jaroszowie k. Wrocławia. Składowiskiem w Jaroszowie zarządza Ekologiczne Centrum Utylizacji (ECU), spółka funkcjonująca w ramach międzynarodowej grupy VUdŚ. Składowisko ma być w ciągu najbliższych dwóch lat wyposażone w płytę do kompostowania odpadów, linię sortowniczą i zakład przeróbki surow(...)
»

Projekt ustawy o odnawial(...)

Po wielu latach (moich) oczekiwań, oficjalnie przedłożono do konsultacji społecznych projekt polskiej ustawy o odnawialnych źródłach energii. Należy powitać ten fakt z dużym zadowoleniem. Zdarzenie to świadczy o tym, iż Polska z etapu politycznego przechodzi na etap całościowej regulacji rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii w ramach transformacji swojej gospodarki. Odpowiednia wizja rozwoju energetyki odnawialnej i właściwe wdrożenie tej wizji poprz(...)
»