Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zużyty sprzęt elektryczny(...)

Problemy ze sprzętem czy z kulawym prawem? Pogoń za unijnymi standardami w ochronie środowiska naturalnego zwiększyła liczbę ustaw, których celem powinno być uporządkowanie gospodarki odpadami. Najnowszą jest ustawa z 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (DzU Nr 180, poz. 1495). Po ustawie wprowadzającej obowiązek odzysku odpadów opakowaniowych i poużytkowych oraz ustawie o recyklingu pojazdów jest to kolejna ustawa dedykowana określon(...)
»

Architektura krajobrazu w(...)

W ochronie powietrza należy korzystać z planowania przestrzennego oraz wykorzystywać zieloną i błękitną infrastrukturę. Nie tylko pozwoli to chronić powietrze, ale też przyniesie współkorzyści dla mieszkańców. Dlatego tak ważne jest, aby we wdrażaniu polityki ochrony powietrza uczestniczyli architekci krajobrazu, planiści i specjaliści od zieleni. W teorii zapobieganie nadmiernemu zanieczyszczeniu powietrza nie jest trudne. Znając najważniejsze źródła emisji zaniecz(...)
»