Wszystkie artykuły w kategorii: "Dodatki - Zeszyty Komunalne"

Polecane artykuły:

System gospodarki odpadam(...)

System gospodarki odpadami po kontroli Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu w październiku br. zakończył kontrole, których celem było sprawdzenie, czy gminy stworzyły systemy gospodarowania odpadami komunalnymi wg wymagań znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (u.c.p.g.). Kontrole te odbywały się w ramach ogólnopolskiego cyklu kontrolnego, zarządzonego przez głównego inspektora ochrony środowisk(...)
»

Technologia w barwach zie(...)

Na rynku polskim dostępne są już rozwiązania, które pomagają zlikwidować problem wielu zakładów, związany z koniecznością odprowadzania zbyt stężonych ścieków do kanalizacji miejskiej. Przykładem tego jest zaawansowana technologia ROVAPO, nagrodzona niedawno przez Ministerstwo Środowiska w konkursie GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii.   ROVAPO to technologia należąca do rodziny systemów typu „zero liquid disc(...)
»