Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Oczyszczalnia ścieków – o(...)

W oczyszczalniach komunalnych po mechanicznym usunięciu ze ścieków skratek i piasku wykorzystuje się osadniki wstępne do odciążenia układu biologicznego oczyszczalni. Osadniki wstępne zatrzymują nie tylko zawiesiny łatwo opadające, ale również część zawiesin trudno opadających i tłuszcze, które gromadzą się na powierzchni lustra ścieków w osadniku. Duża część oczyszczalni ścieków nie stosuje osadników wstępnych, wszystkie są jednak wyposażone w osadniki wtórne, któr(...)
»

Jesiennie o wodzie i ście(...)

Na początku października br. w Bystrem (gm. Baligród) odbyło się dwudniowe szkolenie z zakresu działalności zakładów gospodarki komunalnej. Organizatorem spotkania był Konwent Kierowników Jednostek Komunalnych Województwa Podkarpackiego. Główne tematy szkolenia to przestrzeganie przepisów BHP w zakładach komunalnych w świetle kontroli PIP oraz zasady rozliczania zakładów komunalnych z gminami. W wydarzeniu uczestniczyło blisko sto osób, w tym przedstawiciele zakładów komunalnych ora(...)
»