Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zawód: konserwator zabytk(...)

Jednym z największych wyzwań współczesnej architektury krajobrazu staje się skuteczna ochrona i konserwacja zabytkowej zieleni przy znaczącym braku odpowiednio przygotowanych specjalistów. Zgodnie z treścią raportu Narodowego Instytutu Dziedzictwa o stanie zachowania zabytków nieruchomych w Polsce w 2017 r. liczba założeń zieleni wpisanych do rejestru wynosiła 7449. Stanowią one 10,51% całego rejestru zabytków nieruchomych. Większość z nich to parki i ogrody rezyden(...)
»

Światowe gospodarowanie w(...)

  Woda wykorzystywana jest praktycznie w każdej sferze działalności ludzkiej, a w szczególności w procesach produkcji. Niedobór wody występuje nie tylko w krajach o suchym, ciepłym klimacie, ale coraz częściej w wielkich metropoliach. Dlatego warto zastanowić się nad możliwościami jej oszczędzania.   Ocenia się, że w ciągu ostatnich 300 lat zapotrzebowanie na wodę wzrosło 35-krotnie i obecnie sięga 3,8 tys. km3 wody n(...)
»