Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Turbiny wiatrowe o pionow(...)

Turbiny wiatrowe o pionowej osi obrotu to przede wszystkim małe przydomowe elektrownie wiatrowe o mocy od 100 W do 50 kW. W porównaniu z tradycyjnymi turbinami o poziomej osi obrotu, turbiny VAWT (Vertical Axis Wind Turbine) posiadają większą sprawność. Śmigła turbin VAWT pracują znacznie ciszej, niż śmigła turbin HAWT (Horizontal Axis Wind Turbine), ponadto funkcjonują już przy prędkości od 2 m/s. Charakteryzują się zredukowanymi do minimum wibracjami. Posiadają pros(...)
»

Stan środowiska w wojewód(...)

Od wielu lat obserwuje się w Województwie Zachodniopomorskim poprawę stanu środowiska. Wyniki badań monitoringowych potwierdzają tę tendencję. Jest to efekt coraz bardziej racjonalnego korzystania ze środowiska oraz działań naprawczych realizowanych przez użytkowników środowiska i samorządy. Realizowane są liczne inwestycje dofinansowywane przez Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz fundusze gminne i powiatowe. Coraz lepsza jest dostępność śro(...)
»