Wszystkie artykuły w kategorii: "Woda ścieki"

Polecane artykuły:

Przydomowe kotłownie na s(...)

W energetyce jako biomasę traktuje się wszystkie rodzaje substancji organicznych pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, nadające się do spalania. Wyróżnikiem jest możliwość zaliczenia konkretnego biopaliwa do tzw. zielonej energii o zerowej emisji dwutlenku węgla. Biopaliwa stałe, takie jak drewno i odpady drzewne, słoma (zbożowa, z roślin oleistych lub roślin strączkowych), ziarno, makulatura, mogą być zużywane w proc(...)
»

Mniej chemikaliów na co d(...)

Przez pewien czas chemia mogła uchodzić za królową nauk. Produkty przemysłu chemicznego masowo wkroczyły w nasze życie codzienne. Tworzywa sztuczne, nawozy, medykamenty i przeróżne inne towary wytwarzane w oparciu o chemikalia znalazły się w powszechnym użyciu. Dzisiaj trudno wyobrazić sobie, że moglibyśmy z nich zrezygnować. Jednak po latach wielostronnego wykorzystywania związków syntetycznych możemy zauważyć, że zaufanie do chemii i jej produktów wyraźnie zmalało. Nie tylko w środowisku ekolo(...)
»