Wszystkie artykuły w kategorii: "Woda ścieki"

Polecane artykuły:

Komunalne rady nadzorcze(...)

Z dniem 8 grudnia 2003 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 17 października 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce komunalnej (DzU nr 199, poz. 1937) wprowadzające szereg zmian w zakresie funkcjonowania rad nadzorczych w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego oraz w spółkach zależnych. Ustawa wprowadza obowiązek powołania rad nadzorczych we wszystkich spółkach z udziałem samorządu terytorialnego oraz spółkach zależnych od tych spółek. Jeżeli w spółkach tych nie(...)
»

Prognozowanie w planowani(...)

Planowanie dotyczy przyszłych zdarzeń. Narzędziami wspomagającymi poprawność planów są trafne prognozy potrzeb. Istotą dobrego planowania jest więc trafność prognoz. W naszym systemie planowania urbanistycznego kierunki rozwoju i ustalenia były wypadkową wizji architektoniczno-urbanistycznych, pomysłów decydentów samorządowych, presji inwestorów i oczekiwań elektoratu wyborczego. Marzenia i regulacje rozmijały się z rzeczywistością. Taki „model” planowania d(...)
»