Wszystkie artykuły w kategorii: "Środowisko"

Polecane artykuły:

Kredytowanie inwestycji e(...)

Materiały konferencyjne - "Pelety - czy nam się to opłaca?" W ostatnich latach nasiliły się poszukiwania różnych sposobów finansowania ochrony środowiska, które zapewniłyby większą skuteczność działalności ochronnej i naprawczej. W systemie gospodarki rynkowej zdecydowanie zwiększa się odpowiedzialność za korzystanie lub niszczenie środowiska. Zgodnie z zasadami: „zanieczyszczający płaci” i „użytkownik zasobu płaci&#82(...)
»

Że tak powiem(...)

Wybory i formowanie rządu mamy już za sobą. Wiadomo kto, i za co ma odpowiadać, pomału dowiadujemy się jakie naprawdę były programy wyborcze zwycięskich ugrupowań i w jaki sposób mają być realizowane. Siłą rzeczy, z punktu widzenia zagadnień komunalnych, najbardziej interesujące są te elementy programu, a także generalnych warunków brzegowych gospodarki, które będą determinować postawę nowego rządu, w ciągu najbliższych paru lat - być może w ciągu całej kadencji, wobec samorządu terytorialn(...)
»