Wszystkie artykuły w kategorii: "Rozmowa z..."

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

prof. dr hab. Marek Kosmala Zakład Budowy i Pielęgnowania w Katedrze Architektury Krajobrazu Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Warszawa Funkcjonowanie trawników w miastach Na początku lat 90. Amerykanie uprawiali przy swoich domach 8 mln ha trawników, wydając na ich pielęgnację ok. 25 mld dolarów rocznie, czyli ponad 10 razy więcej niż Polacy wydają na służbę zdrowia (The York Weekly Wednesday, June 23, 2004, www.seacoastonline.com/news/yor(...)
»

Uwarunkowania techniczne (...)

Zakładając, iż podstawowe parametry jakościowe mieszanek paliwowych węgla i biomasy są addytywne, dla celów bilansowania energii odnawialnej pochodzącej z procesów jej współspalania przyjęto stosowanie metody obliczeniowej wykorzystującej zasadę addytywności. W Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla (IChPW) przeprowadzono badania prowadzące do oceny addytywności wybranych parametrów jakościowych mieszanek paliwowych węgiel/biomasa oraz ich komponentów1. Ocenie jakoś(...)
»