Wszystkie artykuły w kategorii: "Rozmowa z..."

Polecane artykuły:

Samowystarczalność energe(...)

Tytułowe zagadnienie zostanie omówione na przykładzie Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tychach. W ostatnich latach wyznaczniki rozwoju i poziomu nowoczesności oczyszczalni ścieków stanowiły kryteria oparte na stopniu oczyszczania ścieków i usuwania związków biogennych. Konieczne było dostosowanie do wymogów Unii Europejskiej i coraz ostrzejszych przepisów w zakresie usuwania azotu i fosforu. Obecnie nowym kryterium staje się efektywność energetyczna(...)
»

Rolka rolce nierówna(...)

Według najnowszego raportu WWF, główni producenci papieru higienicznego nie oferują konsumentom wystarczającej ilości papieru toaletowego, chusteczek i ręczników papierowych wyprodukowanych z wykorzystaniem procesu recyklingu. W raporcie analizowano praktyki pięciu największych europejskich producentów papierów higienicznych – Procter and Gamble, SCA, Kimberly Clark, Met(...)
»