Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo ochrony środowiska"

Polecane artykuły:

System obiegu dokumentów(...)

Na pewnym etapie rozwoju każdej organizacji następuje moment, gdy ilość spraw zaczyna przekraczać punkt krytyczny i staje się przeszkodą w jej dalszym sprawnym funkcjonowaniu. Wydłuża się czas potrzebny na dotarcie do istotnych informacji niezbędnych do przetworzenia dokumentu, rośnie czas obsługi poszczególnych spraw, wzrasta niezadowolenie klientów i utrudniona jest realizacja funkcji kontrolnych. W takim momencie warto wdrożyć system, który skutecznie rozwiąże te problemy. Nie(...)
»

Badania biegłości – pobie(...)

Zgodnie z art. 147a Ustawy Prawo ochrony środowiska, próbki ścieków, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi…, powinny być analizowane w laboratorium akredytowanym. Zasadniczą kwestią jest to, czy zapis ten oznacza również konieczność pobierania próbek przez akredytowan(...)
»