Wszystkie artykuły w kategorii: "Polska Izba Ekologii"

Polecane artykuły:

Efektywność energetyczna (...)

Kwestie zarówno efektywności energetycznej, poboru, uzdatniania i dostarczania wody, jak i odbioru i oczyszczania ścieków są w środowisku wod-kan częstym tematem dyskusji. Oczywiste jest, że każdy pragnie, aby procesy w jego obiektach i w całym systemie wodociągowym oraz kanalizacyjnym charakteryzowały się jak najmniejszą energochłonnością. W ostatnim okresie, dzięki możliwościom technologicznym i dostępności finansowania,(...)
»

Lokalne kotłownie na biom(...)

W ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania spalaniem drewna, co wynika z konieczności zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym. Spalanie drewna i jego odpadów pozostaje w sprzeczności z możliwościami wykorzystania surowcowego2. Za energetycznym wykorzystaniem drewna przemawiają m.in. jego odnawialność, z pozytywnymi konsekwencjami dla środowiska, oraz konieczność utylizacji znacznej ilości odpadów drzewnych w pobliżu miejsca ich powstawa(...)
»