Wszystkie artykuły w kategorii: "Polska Izba Ekologii"

Polecane artykuły:

Kosiarki dla gospodarki k(...)

Rozwój maszyn służących do wykonywania zabiegów utrzymania zieleni idzie w kierunku zapewnienia im możliwości realizacji tych wszystkich funkcji, które przypisane są terenom zieleni. Od ukształtowania terenu, warunków siedliskowych, wielkości powierzchni i funkcji, jaką spełnia zieleń, zależy to, jaką technikę i sprzęt do tego celu stosować. Koszenie jest niewątpliwie najważniejszym zabiegiem z pielęgnacji terenów zieleni. Ma służyć uzyskaniu pozytywnego efektu zewn(...)
»

W trosce o środowisko(...)

Młodzieżowa kampania promowania ekologicznego stylu życia „Razem chronimy Ziemię”, prowadzona od 1995 r. przez Fundację Global Action Plan (GAP) Polska, realizowana jest w placówkach oświatowych od 3 lat jako systemowy program ekozespołów. Na dofinansowanie kolejnych edycji programu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczył łącznie 270 tys. zł, z czego prawie 198 tys. na wsparcie ostatniej - III edycji. W kampanii promującej ekologiczny sty(...)
»