Wszystkie artykuły w kategorii: "Finanse zarządzanie"

Polecane artykuły:

Udział społeczeństwa(...)

Rozwiązywanie problemów środowiskowych W przepisach ustawy P.o.ś. (w tytule I – dział V) zawarte są postanowienia związane z określeniem zasad udziału społeczeństwa w rozwiązywaniu problemów środowiskowych. Regulacje te opierają się przede wszystkim na wskazaniu kategorii postępowań dotyczących przyjęcia lub wydania określonego dokumentu, aktu normatywnego albo decyzji administracyjnej, w których wymagane jest zapewnienie udziału społeczeństwa. Przyjęto założenie, (...)
»

Echa po Konwencie(...)

Do Brukseli przesłano przyjętą przez Radę Ministrów Narodową Strategię Spójności oraz pięć sektorowych programów operacyjnych. Do 6 marca br. mają tam trafić również wszystkie regionalne programy operacyjne (RPO). W związku z tym Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR) przystąpiło do opracowywania systemu wdrażania tych programów w nowej perspektywie programowania 2007-2013. System ten będzie zbiorem wytycznych wspomagających te działania. Na posiedzeniu Konwentu Marszałków, które odbyło się w p(...)
»