Wszystkie artykuły w kategorii: "Drogownictwo komunikacja"

Polecane artykuły:

Jak w Pozaniu ratowano ka(...)

Szymon Łukasiewicz Warunki miejskie negatywnie wpływają na rozwój drzew, które często przez dziesięciolecia narażone są na działanie zanieczyszczonej gleby i powietrza oraz na uszkodzenia mechaniczne. Aby określić czynniki wpływające na stan drzew, jak również opracować metodę poprawy jakości troficznej siedlisk, przeprowadzono w Poznaniu eksperyment. Uzyskane w trzecim roku efekty potwierdziły słuszność zastosowanej metody, polegającej na mulczowaniu gleby i jej intensywnym nawoż(...)
»

Informator - Świat(...)

Nowa strategia odpadowa Komisja Europejska zaproponowała nową, długoterminową strategię dotyczącą odpadów, ukierunkowaną na minimalizowanie ich ilości i recykling. Jej celem jest wykształcenie w Europejczykach nawyków recyklingu, unikania wytwarzania odpadów i wykorzystywania tych już wyprodukowanych jako surowców wtórnych. Na początek Komisja proponuje poddanie rewizji dyrektywy od(...)
»