Wszystkie artykuły w kategorii: "Drogownictwo komunikacja"

Polecane artykuły:

Wiele niewiadomych, mało (...)

Jednym z kluczowych elementów nowego systemu gospodarowania odpadami będą opłaty za ich odbiór. Aby rewolucja się powiodła, muszą być one odpowiednio skalkulowane – to znaczy tak, by były akceptowalne zarówno przez mieszkańców, którzy będą je ponosili, jak i przez samorządy gminne, które w przypadku przyjęcia złej metodologii ich ustalania będą zmuszone dołożyć do tego „interesu”. Stąd też 21 lutego br. w siedzibie firmy Abrys, wy(...)
»

Środowiskowe zawirowania (...)

  Ostateczny kształt oraz moment jej wejścia w życie, pomimo kolejnych deklaracji ze strony przedstawicieli władz, są trudne do przewidzenia. Jednocześnie menedżerowie z sektora OZE spodziewają się, że najbardziej na planowanych zmianach legislacyjnych skorzystają przedsiębiorcy inwestujący w fotowoltaikę. Rzesza inwestorów sonduje już rynek, a część z nich rozpoczęła procedury administracyjne związane z posadowieniem instalacji fotowoltaiczn(...)
»