Wszystkie artykuły w kategorii: "Dodatki - Zeszyty Komunalne"

Polecane artykuły:

Sezon prawdy(...)

Zimowe utrzymanie oraz pielęgnacja drzew, krzewów oraz bylin w mieście to jedno z poważniejszych zadań, z jakimi zmagają się polskie samorządy.  Władze samorządowe muszą nie tylko dobrze wybrać odpowiednie gatunki roślin, umieścić je we właściwych miejscach, a potem zgodnie ze sztuką pielęgnować (podlewać, nawozić, kosić, przycinać etc.), patrząc jednocześnie z troską na publiczny grosz, ale też pogodzić te wszystkie składowe z praktycznym oraz estetycznym pod(...)
»

Gospodarowanie ściekami w(...)

Gospodarowanie ściekami komunalnymi zwykle kojarzy się z ich odprowadzaniem do kanalizacji i dalej do oczyszczalni. W Polsce za idealne rozwiązanie, z punktu widzenia użytkownika, uważa się stosowanie systemów kanalizacji zbiorczej, które pozwala zapomnieć o problemie zagospodarowania ścieków. Niestety, realizacja celów wyznaczonych przez Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych nie obejmuje ogromnej liczby ludności zamieszkałej na terenach wiejsk(...)
»