Wszystkie artykuły w kategorii: "Dodatki - Zeszyty Komunalne"

Polecane artykuły:

Przesypownia - i co dalej(...)

Już niedługo Szczecin można będzie zaliczyć do miast spełniających europejskie standardy zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków. Ponad miliard złotych kosztować będzie program poprawy jakości wody dla jego mieszkańców, urzeczywistniany dzięki 190 mln euro dotacji z Funduszu Spójności. Prace są zaawansowane. Takie zmiany nie obejmują, niestety, gospodarki odpadami. W pobliżu Szczecina nie ma gdzie składować odpadów komunalnych. 10 lat temu, na mocy porozumienia pomiędzy gminam(...)
»

Oświadczenie o tytule pra(...)

Usunięcie drzew lub krzewów niewątpliwie stanowi jeden z przejawów wykonywania praw do nieruchomości. Dlatego też w postępowaniach administracyjnych, w których wydawane jest zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów, nie można o tym zapominać. Istotne jest jednak to, w jaki sposób powinno być udokumentowane prawo do nieruchomości, z której zaplanowano usunięcie drzew lub krzewów. Próbując rozwiązać ten problem, w pierwszej kolejności należy przypomnieć, że w poprzed(...)
»