Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wokół odpadów(...)

  Atrakcyjne pyły Ważnym problemem, z jakim stykają się zakłady zajmujące się przerobem polimerów i innych ciał stałych ulegających granulacji, są pyły. Nie można ich bowiem poddać recyklingowi z powodu wielkości cząstek unoszących się w technologicznych strumieniach powietrza i innych gazów. Większość drobinek mniejszych niż 5-6 mm jest nieużyteczna z powodu występowania zanieczyszczeń, których pozbycie się stanowi poważny problem. W prz(...)
»

Grąd środkowoeuropejski i(...)

  W poprzednich artykułach przybliżono niezwykle interesujące siedlisko przyrodnicze powiązane z dolinami rzek – lasy łęgowe – o kodzie 91E0. W bieżącym materiale zostanie przedstawione inne zbiorowisko leśne, o ogromnym znaczeniu przyrodniczym i szczególnej roli w gospodarce człowieka. Mowa będzie o grądach.   Grądy to grupa lasów liściastych charakteryzująca się występowaniem dębu szypułkowego (Quercus robur(...)
»