Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Gminy nie chcą zbierać bi(...)

Odbiór odpadów biodegradowalnych w wielu polskich gminach będzie wstrzymany na okres zimowy. Tłumaczy się to tym, że zimą nie odbiera się liści i innych odpadów zielonych z posesji mieszkańców, ponieważ ich nie ma. Bioodpady to jednak także resztki kuchenne wytwarzane w domach, które – zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – powinny trafiać do brązowych pojemników na odpady biodegradowalne. Segregacja bioodpadów zaczęła obowiązywać w styczniu tego roku. Regulu(...)
»

Nowe poziomy odzysku i re(...)

Dyrektywa 2005/20/WE1 i jej transpozycja do prawa polskiego Zagadnieniu odpadów opakowaniowych na płaszczyźnie wspólnotowej jest poświęcona dyrektywa 94/62/WE2 w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych. W prawie polskim tę dyrektywę transponuje ustawa o obowiązkach przedsiębiorców3. Jednym z podstawowych założeń wymienionych aktów prawnych jest obowiązek osiągania przez podmioty objęte zakresem ich regulacji odpowiednich poziomów(...)
»