Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Co dalej z gospodarką odp(...)

W pierwszych latach działalności gmin problemy gospodarki odpadami komunalnymi na ogół nie były zaliczane do działań priorytetowych. W efekcie gospodarka odpadami polegała zwykle na prostej kontynuacji istniejących wcześniej sposobów ich usuwania i unieszkodliwiania. Niedostateczne wyposażenie, zła eksploatacja i często niewłaściwa lokalizacja składowisk odpadów komunalnych oraz brak strefy ochrony sanitarnej i zieleni izolacyjnej wokół nich to podstawowe problemy i jednocześnie (...)
»

Osiem lat minęło…(...)

…jak jeden dzień. Tegoroczne Zgromadzenie Ogólne Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami odbyło się w malowniczym zakątku Hrabstwa Kłodzkiego – Kletnie, u podnóża Masywu Śnieżnika. Dyskusja koncentrowała się na ,,potępieńczych” kwestiach „rewolucji śmieciowej”, zainicjowanej przez byłego ministra środowiska, stąd kontemplacja krajobrazów Kotliny Kłodzkiej musiała zejść na dalszy plan. Co chwilę bowiem na światło dzien(...)
»