Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Efektywna gospodarka loka(...)

Z Ryszardem Grobelnym rozmawia Alicja Kostecka Jak postrzega Pan samorząd lokalny dziś, po 15 latach funkcjonowania samorządu w Polsce? Reforma samorządowa była jedną z najbardziej udanych reform w Polsce po 1990 r. Jej efektem jest poddanie działań władz lokalnych, nie tylko w sferze usług publicznych, ocenie obywateli. Najlepszym sprawdzianem są bowiem wybory samorządowe. Świadomość weryfikacji władz sprawia, że efektywność gospodarowania na szczeblu lokalnym znacznie się p(...)
»

Kto zapłaci?(...)

Od dłuższego już czasu trwa debata nad rozwiązaniem problemu odpadów porzucanych w lasach i na polach. Na nielegalnych składowiskach można znaleźć nie tylko odpady komunalne, ale również odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużyte meble i gruz budowlany. W całej Polsce w przydrożnych rowach spotyka się różnego rodzaju opakowania wyrzucane przez kierowców, ale zdarzają się tam również worki z odpadami z gospodarstw domowych. „Oszczędni”, którzy (...)
»