Wszystkie artykuły w kategorii: "Zieleń Miejska"

Polecane artykuły:

Książki nadesłane(...)

GDYBY MAŁA WODY MIARKA... Zasoby wodne dla trwałego rozwoju Zbigniew W. Kundzewicz Książka obejmuje dwa obszary tematyczne - zagadnienia zasobów wodnych i zrównoważonego rozwoju. Autor zaprasza czytelnika do przyjrzenia się problemom deficytu i nadmiaru wody oraz zanieczyszczeń i konsekwencjom zmian klimatu. Przedstawienie koncepcji trwałego i zrównoważonego rozwoju pozwoli czytelnikowi dobrze zrozumieć to pojęcie i zastosować je np. do oceny różnych opcji i wyboru rozwiąza(...)
»

Zielone zawody w gospodar(...)

Przejście na gospodarkę o bardziej zamkniętym obiegu wiąże się z kompletną zmianą systemową oraz innowacjami. By sprostać wyzwaniom, potrzebna jest odpowiednio przygotowana kadra, zdolna do wykonania zarówno bardzo prostych prac w zakresie zagospodarowania odpadów oraz recyklingu, jak i do planowania, analizy oraz zarządzania. Szybkie tempo rozwoju światowej gospodarki przyczynia się do dynamicznego wzrostu produkcji oraz konsumpcji na kuli ziemski(...)
»