Wszystkie artykuły w kategorii: "Środowisko"

Polecane artykuły:

Przez pryzmat polityki(...)

Projektanci urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w połowie lat 70. ubiegłego wieku nierzadko odnosili wrażenie, że ich praca jest niedoceniana. Tak było w przypadku zespołu ustalającego średnicę przewodu, tłoczącego ścieki z centrum miasta do odległej o ok. trzy kilometry oczyszczalni. Dla zadanych obliczeniowych objętościowych natężeń przepływu, w ekstremalnych warunkach dopływu do przepompowni, średnice zaproponowali po przeprowadzeniu obliczeń hydrau(...)
»

Nowy przepis vs. stare pr(...)

Prezydent Andrzej Duda 22 lutego 2017 r. podpisał nowelizację ustawy z 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Czy jeden nowy przepis wpłynie na przedsiębiorców? Mimo iż nowela ta wprowadza zaledwie jeden nowy przepis, który szybko nie wpłynie na poprawę otoczenia prawnego przedsiębiorców, to warto ten fakt odnotować także z uwagi na deklaracje i komentarze, jakie towarzyszyły przyjęciu tej regulacji. Nowelizacja ustawy zobowiązuje bowiem organy państ(...)
»