Wszystkie artykuły w kategorii: "Środowisko"

Polecane artykuły:

Choina kanadyjska (...)

  Do rodzaju choina (Tsuga) należy dziewięć gatunków drzew występujących naturalnie w Ameryce Północnej i wschodniej Azji. Nazwa rodzajowa Tsuga wywodzi się z języka japońskiego. Najczęściej uprawianą jest choina kanadyjska. W trzeciorzędzie rosła ona na dzisiejszym obszarze Europy Środkowej, jednak wymarła w epoce lodowcowej. Obecnie występuje w Ameryce Północnej. Do Europy (Anglia) została wprowadzona ok. 1736 r. W Polsce pojawiła się prawdo(...)
»

Uwarunkowania w rozwoju r(...)

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej Senatu RP odbyło się 6 października 2009 r.. Przedstawiono na nim przyszłość polskiej energetyki odnawialnej w aspekcie wyzwań związanych z uzyskaniem udziału energii produkowanej w odnawialnych źródłach w całkowitym zużyciu energii brutto na poziomie 15% w 2020 r. Posiedzeniu Komisji przewodniczył senator Jan Wyrowiński. W spotkaniu, oprócz senatorów, uczestniczyli: Joanna Strzelec-Łobodzińska – podsekretarz stanu w Minist(...)
»