Wszystkie artykuły w kategorii: "Rozmowa z..."

Polecane artykuły:

Kontrowersyjne(...)

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków miała w zamierzeniu ustawodawcy wprowadzić nowy ład w zakresie zasad inwestowania w mienie wodociągowo-kanalizacyjne. Główny ciężar w tej mierze został nałożony na przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, które stały się odpowiedzialne za zapewnienie realizacji budowy i rozbudowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. To jednak nie wszystko, bowiem w art. 31 ustawy znalazła się regulacja stanowiąca, iż(...)
»

Judaszowiec(...)

Legenda głosi, że na drzewie tym powiesił się Judasz Iskariota, który pocałunkiem zdradził Jezusa Chrystusa, co w następstwie doprowadziło do Jego schwytania i ukrzyżowania. Badania przyrodników nazwę rośliny wiążą raczej z jej występowaniem na wzgórzach Judei, części Izraela. Według innej interpretacji, intensywnie różowe kwiaty swoją barwą mają przypominać „krew Judasza”. Kwestia pochodzenia nazwy pozostaje zatem otwarta. Rodzaj judaszowiec (Cercis) (...)
»