Wszystkie artykuły w kategorii: "Rozmowa z..."

Polecane artykuły:

Wyłaniamy liderów selekty(...)

Często małe gminy i firmy wahają się, czy zgłosić swój udział w Konkursie o Puchar Recyklingu i czy Kapituła dostrzeże ich dokonania na tle znacznie większych podmiotów? Przypominamy – w każdej kategorii przyznawane są po trzy statuetki. Stanowią one nagrody równorzędne i zgodnie z §9 Regulaminu przyznawane są jednostkom samorządu terytorialnego w zależności od ilości mieszkańców objętych selektywną zbiórką. I tak jedną ze statuetek nagradzane jest miasto, powiat lub związek gmin liczący d(...)
»

Informator(...)

Żółte i czerwone Klub PO zgłosił 22 stycznia br. w Sejmie poprawki do projektu nowelizacji Prawa energetycznego, przedłużające do końca 2018 r. system wsparcia dla instalacji energetycznych pracujących w kogeneracji (żółte i czerwone certyfikaty). Certyfikat nr 1 W wyniku przeprowadzonego przez Urząd Regulacji Energetyki przetargu Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) otrzymały świadectwo efektywności energetycznej, czyli tzw. (...)
»