Wszystkie artykuły w kategorii: "Punkt widzenia"

Polecane artykuły:

Efektywność energetyczna (...)

Unia Europejska uznała za jeden ze swoich priorytetów osiągnięcie 20-procentowej oszczędności energii pierwotnej w 2020 r. i uczyniła to jednym z głównych celów strategii „Europa 2020” na rzecz inteligentnego i trwałego wzrostu gospodarczego1. Zasadnie przyjęto bowiem, że efektywność energetyczna jest jedną z najbardziej opłacalnych i najszybszych metod na zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii, a także skutecznym sposobem na zmniejszenie emisji gazów cieplarnian(...)
»

Przyszłość wod-kan(...)

Jedną z sesji Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON poświęcono kwestiom wodno-ściekowym, przy czym zróżnicowanie tematyczne tych zagadnień spowodowało, iż sesję tę podzielono na dwie części. Pierwszą z nich, dotyczącą wyzwań stojących przed samorządami oraz udziału przedsiębiorców w gospodarce wodno-ściekowej, otworzył wykład Andrzeja Kulona, naczelnika Wydziału Prawno-Organizacyjnego Departamentu Zasobów Wodnych Ministerstwa Środowiska, który omówił (...)
»