Wszystkie artykuły w kategorii: "Prezentacje"

Polecane artykuły:

Natura nas upomina(...)

WFOŚiGW działają od 15, NFOŚiGW prawie od 20 lat — jak ich działalność wpływa na stan polskiego środowiska. Co się w nim po­prawia, co pogarsza? System funduszy ochrony środowiska jest unikatowym na skalę światową mechanizmem, zarówno pod względem rozmiarów, jak i form działania. Fundusze odegrały niebagatelną rolę w ratowaniu środowiska, które zostało zdegradowane przez bezmyślną politykę gospodarki(...)
»