Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo ochrony środowiska"

Polecane artykuły:

Zasłużony dla Miasta Lubo(...)

W uznaniu wyjątkowych zasług położonych dla miasta Rada Miasta Luboń uchwałą z 26 marca 2009 r. przyznała pośmiertnie Wojciechowi Dutce honorowe wyróżnienie – Medal „Zasłużony dla Miasta Luboń”. W uzasadnieniu podkreślono, że Wojciech Dutka organizował samorząd w Luboniu, powiecie poznańskim i województwie, tworzył organizacje społeczne i podejmował na terenie miasta liczne inicjatywy społeczne i gospodarcze. Był m.in. współzałożycielem organizacji ekolo(...)
»

Odpady w zakładach poligr(...)

Powszechnie stosowane techniki poligraficzne ze względu na swą różnorodność generują różne ilości i rodzaje odpadów. Zależy to m.in. od stosowanej techniki drukowania, stanu technicznego urządzeń, rodzaju używanych materiałów zarówno produkcyjnych, jak i pomocniczych, cech zadrukowywanego podłoża, wielkości produkcji, a także organizacji pracy. W zakładach poligraficznych oprócz drukow(...)
»