Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo ochrony środowiska"

Polecane artykuły:

Zielone światło dla eduka(...)

Kolejna zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ma pozwolić gminom na finansowanie edukacji ekologicznej z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. To znacząca i bardzo pozytywna zmiana, bowiem osiągnięcie przez gminy odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu możliwe jest tylko przy udziale świadomych oraz zaangażowanych mieszkańców gmin. Ustawa z 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminac(...)
»

Puchary za odpady(...)

Zwieńczeniem trwającej rok zbiórki surowców był finał VII edycji Konkursu „Przeglądu Komunalnego” o Puchar Recyklingu. Na uroczystości, zorganizowanej 21 listopada br. w sali konferencyjnej World Trade Center w Poznaniu, gościliśmy ponad 350 osób, wśród nich laureatów, członków Kapituły, fundatorów nagród i uczestników tej imprezy. Posiedzenie (...)
»