Wszystkie artykuły w kategorii: "Książki nadesłane"

Polecane artykuły:

Komary w Polsce: biologia(...)

Komary, przez swoją agresywność i masowe występowanie, mogą stanowić prawdziwą plagę dla ludzi i zwierząt. W Polsce od czasu wygaśnięcia ognisk malarii w latach 60. ubiegłego wieku powszechnie uważano, że komary nie mają już istotnego znaczenia epidemiologicznego. Jednakże w wielu krajach europejskich stwierdzono ich udział w przenoszeniu innych chorób na ludzi i zwierzęta. Dotyczy to zwłaszcza infekcji wirusowych. Komary są rozprzestrzenione na całej kuli ziemskiej: w(...)
»

Nieudany eksperyment(...)

Piętnastego czerwca br. Główny Inspektor Ochrony Środowiska powinien opublikować kolejny raport o funkcjonowaniu gospodarki bateriami i akumulatorami oraz zużytymi bateriami i akumulatorami, tym razem zawierający podsumowanie efektów tej gospodarki w 2015 r. Od początku okresu wdrażania przepisów Ustawy z 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach1 (dalej zwana Ustawą), czyli do lat 2011-2012 raporty były zatwierdzane z wielomiesięcznym opóźnieniem, (...)
»