Wszystkie artykuły w kategorii: "Książki nadesłane"

Polecane artykuły:

Zapobieganie stratom wody(...)

W efekcie wyczerpywania się w szybkim tempie zasobów wód powierzchniowych i podziemnych głównym problemem staje się przewidywany deficyt wody w następnych dziesięcioleciach. W najbliższej przyszłości konieczne będzie zarówno ograniczenie zużycia wody, jak i zmniejszenie strat związanych z jej uzdatnianiem oraz rozprowadzaniem. Wielkość strat wody zależy w dużym stopniu od stanu technicznego sieci wodociągowej i ciśnienia wody. Czynniki te mają decy(...)
»

Zjednoczone Królestwo – A(...)

  Agencja Severn Wye Energy (SWEA) jest spółką non-profit company i zarejestrowaną fundacją edukacyjną. SWEA powstała w 1999 r. w ramach programu KE SAVE. CelemSWEA jest promocja energii odnawialnej poprzez podnoszenie świadomości, wspieranie innowacji i działań rozwojowych. Agencja propaguje wykorzystanie biomasy na cele grzewcze od wielu lat i rozwinęła szereg inicjatyw mających na celu: ·    &(...)
»