Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka przestrzenna"

Polecane artykuły:

Gospodarka odpadami w woj(...)

Wśród wielu zadań ochrony środowiska województwa śląskiego gospodarka odpadami jest tym obszarem, którego uporządkowanie ma szczególne znaczenie z punktu widzenia nie tylko konieczności rozwiązywania bieżących problemów, ale także zabezpieczenia trwałych, infrastrukturalnych podstaw rozwoju regionu w przyszłości. Gospodarka odpadami jest jednym z ważniejszych elementów strateg(...)
»

Pozwolenia wodnoprawne w (...)

W marcu br. weszły w życie przepisy zmieniające m.in. art. 122 Ustawy z 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jedn. DzU nr 239, poz. 201, ze zm). Dotyczy on pozwoleń wodnoprawnych. Mimo że instytucja ta funkcjonuje w naszym systemie prawnym od dawna, jej przepisy nie są do końca jasne w praktyce, o czym świadczy duża liczba orzeczeń sądów administracyjnych. Według wspomnianego przepisu, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wo(...)
»