Wszystkie artykuły w kategorii: "Europejska ochrona środowiska"

Polecane artykuły:

Gdzie umiar i bezstronnoś(...)

Po przeczytaniu w „Przeglądzie Komunalnym” artykułu Krzysztofa Kawczyńskiego pt. „Dokąd zmierzasz, >>Stolico Czystości<<?” (PK 10/2013) można stwierdzić, że temat warszawskiego przetargu „śmieciowego” definitywnie wyczerpano. Nie można było bowiem trafniej opisać i zdiagnozować stołecznej inercji, wieloletnich zaniechań i zaniedbań w gospodarce odpadami. Wydawało się również, że Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) rutynowo rozważy odwołania firm na rozstrzygni(...)
»

Zmiany w Prawie wodnym(...)

Sejm postanowił, że istniejące mapy zagrożeń powodziowych, na których zaznaczone są newralgiczne tereny, są niedokładne, zawierają liczne błędy i do czasu opracowania nowych map nie będzie się zmuszać samorządów do opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego. Gmina ma prawo podjąć sama decyzję, czy dany obszar przewidziany pod zabudowę pozostawić jako teren budowlany, czy jako obszar zalewowy. Podejmując decyzję, bierze jednak na siebie obowiązek odszkodowawczy. Jeżeli teren pozostaw(...)
»