Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Więcej zyskamy działaniem(...)

W czwartek, 21 listopada 2002 roku, przy okazji dorocznych Targów Ekologicznych POLEKO w Poznaniu, odbyła się wspólna konferencja Ministerstwa Środowiska oraz stowarzyszenia Polski Klubu Ekobiznesu (PKE). Przedstawiciele stowarzyszenia opowiadali o dotychczasowych działaniach PKE, prezentowali także propozycje projektów ekologicznych dla regionu wielkopolskiego. Czym w istocie jest i jak działa Polski Klub Ekobiznesu opowiada Krzysztof Opałka – członek Zarządu Polskiego Klubu Ekobiznesu(...)
»

Zatem po kolei…(...)

Rozmawiajmy poważnie. Wysyłajmy do boju dyskusyjnego argumenty, a nie zawołania będące echem ideologicznych – jakby to ujął filozof – „przedsądów”. A zatem po kolei. Ustawodawca nakazał w sposób niepodlegający żadnej wątpliwości odtransportowywać zmieszane odpady komunalne bezpośrednio i bezwyjątkowo do RIPOK-ów. Od początku jednak nakaz ten jest sabotowany przez firmy wywozowe przy co najmniej bezczynnym udziale powołanych do utrzymania czystości i porządku w gmina(...)
»