Wszystkie artykuły w kategorii: "Woda ścieki"

Polecane artykuły:

Wykorzystanie wód geoterm(...)

Uniejów zamieszkuje 3200 mieszkańców. Miasto położone jest w województwie łódzkim, na prawym brzegu rzeki Warty. Miasto i gmina zajmuje powierzchnię 129 km² i ma charakter rolniczy. Wody geotermalne zostały odkryte w Uniejowie w 1978 roku. Występują one na głębokości ok. 2000 m w zbiorniku dolnokredowym w szczelinowo – porowych utworach piaskowcowych. Istniejące odwierty wód termalnych usytuowane są w północnej części miasta, na prawym brzegu Warty, który wznosi się miejscami do 7 (...)
»

Azbestowa inwentaryzacja(...)

Trzy tysiące – tyle budynków w Warszawie jest jeszcze pokrytych szkodliwym dla środowiska i zdrowia ludzi azbestem. Inspektorzy pracujący na zlecenie miejskiego Biura Ochrony Środowiska ruszyli w miasto, aby odwiedzić właścicieli takich obiektów. Do nieruchomości wytypowanych na podstawie ortofotomapy zapukają specjaliści, którzy ocenią stan techniczny oraz zmierzą powierzchnię dachów zawierających azbest. Najwięcej takich dachów znajduje się w dzielni(...)
»