Wszystkie artykuły w kategorii: "Środowisko"

Polecane artykuły:

Obowiązki wprowadzających(...)

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym realizuje jedną z podstawowych zasad gospodarki odpadami, a mianowicie zasadę rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Jest on odpowiedzialny nie tylko za odpady powstające w trakcie procesu produkcyjnego, ale również za odpady, które powstaną z produktów przez niego wytworzonych, po zakończeniu ich użytkowania. Wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych mo(...)
»

RIPOK efektywny ekonomicz(...)

Zrealizowany w Mysłakowicach zakład zajmujący się zagospodarowaniem odpadów komunalnych jest jedną z najnowocześniejszych w kraju instalacją przetwarzania odpadów komunalnych. Całkowity koszt projektu wyniósł 47 mln zł netto. Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami (KCGO), którym zarządza Zakład Usług Komunalnych Związku Gmin Karkonoskich (ZUK ZGK), zlokalizowane jest na granicy dwóch gmin Mysłakowice i Podgórzyn (woj. dolnośląskie). Integralnymi elementami centrum (...)
»