Wszystkie artykuły w kategorii: "Prezentacje"

Polecane artykuły:

Pozwolenia zintegrowane d(...)

W ostatnich latach w Europie ilość skarg na zapachową uciążliwość powietrza miała znaczący udział w całkowitej liczbie zażaleń, które wpłynęły do różnego typu organów ochrony środowiska. W Wielkiej Brytanii zakłady przemysłowe stanowiące źródło zorganizowanej lub niezorganizowanej emisji zanieczyszczeń do powietrza, wody lub gleby podlegają określonym branżowym regulacjom środowiskowym. W dokumentach stanowiących podstawę w procesie wydawania pozwoleń zintegrowanych dla prowadzen(...)
»