Wszystkie artykuły w kategorii: "Prezentacje"

Polecane artykuły:

Specyficzna forma zmiany(...)

Zmiana decyzji w trybie art. 155 k.p.a. W sprawach związanych z ochroną środowiska nader często spotykamy się z koniecznością dokonania pewnych modyfikacji w wydanych zezwoleniach, pozwoleniach czy też w innych decyzjach administracyjnych. Powszechną praktyką jest wykorzystywanie w tym celu art. 155 k.p.a. Powstaje zasadnicze pytanie – czy słusznie? Na wstępie można przypomnieć brzmienie omawianego przepisu: Art.155. Decyzja ostateczna, na mocy której strona(...)
»

„Rura jest apolityczna”(...)

…zwykł mawiać Wojciech Szczęsny Kaczmarek, prezydent Poznania w latach 1990–1998. Samorządowcy poznańscy, którzy go znali, przytaczają jego opinię, wskazując, że dbałość o miejską infrastrukturę może ich łączyć, pomimo różnic politycznych. Nie jest to jednak oczywiste. Polityczne decyzje władz gminy określają kierunki rozwoju przestrzennego gminy. Podejmują je radni, uchwalając studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, plany miejscowe oraz pla(...)
»