Sankcyjne decyzje zobowiązujące w Prawie ochrony środowiska

wydany w Przegląd Komunalny – 2003-5
  DRUKUJ
Jednym z instrumentów odpowiedzialności administracyjnej, przewidywanych przepisami działu III w tytule VI ustawy Prawo ochrony środowiska są sankcyjne decyzje zobowiązujące. Pod tym określeniem należy rozumieć sankcję w postaci dodatkowego obowiązku, nakładanego decyzją upoważnionego organu administracji. Nałożenie sankcji jest oczywiście konsekwencją negatywnej oceny, dotyczącej wykonania wcześniejszego obowiązku w zakresie ochrony środowiska (jego niewykonania bądź niewłaściwego wykonania). Tego rodzaju sankcje administracyjne przewidują art. 362, 363, 373 ust. 1 pkt 1 ustawy P.o.ś., podobny charakter ma instytucja prawna regulowana w art. 34 ustawy o odpadach z kwietnia 2001 r.

Art. 362 ust. 1 przewiduje odpowiedzialność ponoszoną przez „podmiot korzystający ze środowiska”. W kontekście definicji podanej [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus