Nowelizacja ustawy o odpadach – cz. II

wydany w Przegląd Komunalny – 2003-5
  DRUKUJ
Nowelizacja ustawy o odpadach, która weszła w życie 7 lutego 2003 r. (DzU z 2003 r. Nr 7, poz. 78), wprowadziła wiele zmian w dotychczasowych przepisach. W niniejszym wydaniu Przeglądu Komunalnego dr inż. Beata Kłopotek przybliża dalsze poprawki wniesione do ustawy.

(red.)W art. 13 ust. 4 ustawy o odpadach, ze względów bezpieczeństwa, spalanie odpadów poza instalacjami i urządzeniami przeznaczonymi do tego celu dopuszczono po uzyskaniu decyzji wojewody. W nowelizacji znalazł się ponadto ust. 4a, który określa wymagania dla wniosku o wydanie tej decyzji.
Zmianie uległy ust. 1 - 4 w art. 17. Obowiązujące dotychczas przepisy zobowiązywały znaczny krąg podmiotów do uzyskiwania pozwolenia na wytwarzanie odpadów. Po ich zmianie wytwórca odpadów jest obowiązany uzyskać decyzję zatwierdzającą program gospo [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus