Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo ochrony środowiska"

Polecane artykuły:

Nowoczesność pod Grudziąd(...)

Wysokiej jakości technologie zastosowane przy modernizacji i rozbudowie Zakładu Gospodarki Odpadami w Zakurzewie koło Grudziądza pozwolą m.in. zwiększyć odzysk surowców wtórnych, które trafiają do tamtejszej instalacji. W 2010 r. Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnie w Grudziądzu złożyły wniosek o dotacjęw ramach projektu „Modernizacja Składowiska Odpadów w Zakurzewie koło Grudziądza”. Szacowany koszt inwestycji opiewał na kwotę ponad 69 mln z(...)
»

Co z zezwoleniami(...)

W krótkim czasie od przyjęcia przez Parlament znowelizowanej Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, czytelnicy zwrócili się do nas o wyjaśnienie pewnego nurtującego ich zagadnienia. Pytanie było następujące: jak wygląda problem zezwoleń na świadczenie usług, w tym m.in. zbierania i transportu odpadów? Jeżeli przedsiębiorstwo wywożące odpady posiada obecnie zezwolenie, aktualne jeszcze np. przez dwa lata, to czy musi starać się już o nowe na nowych zasadach, czy też może spokojnie(...)
»