Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo ochrony środowiska"

Polecane artykuły:

Przegląd prasy(...)

Woda gwarantowana Gwarancja dostawy wody do spożycia powinna stanowić zabezpieczenie wysokiej niezawodności dla użytkowników systemu zaopatrzenia w wodę. Jednocześnie ma wymagać od firm wodociągowych jej odpowiedniej jakości i ilości. Odpowiedzialność za naprawy, a także za koszty wynikające z zawodności dostawy wody ponosi producent. Jednakże w momencie przekroczenia pewnych ustalonych granic dalsze działania obejmowałyby ubezpieczenie instytucjonalne, które stanowiłoby swoiste uregu(...)
»

Informatyka w utrzymaniu (...)

Prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej to jeden z podstawowych warunków zapewnienia rozwoju społeczeństwa. Zadanie to może być wspierane poprzez zastosowanie nowoczesnych, inżynierskich systemów informatycznych.   Pakiety aplikacji inżynierskich służące do projektowania, budowania i utrzymania infrastruktury technicznej przeznaczone są dla operatorów sieci, projektantów oraz tych podmiot&oacut(...)
»