Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo ochrony środowiska"

Polecane artykuły:

Kiedy najłatwiej spotkać (...)

W klimacie umiarkowanym płazy musiały przystosować się do cyklicznych zmian warunków pogodowych. Jako zwierzęta zmiennocieplne są całkowicie zależne od warunków zewnętrznych, głównie temperatury, która wpływa na ich aktywność roczną i dobową. Po hibernacji, trwającej w polskich warunkach średnio od listopada do końca lutego, płazy wybudzają się wraz z ustąpieniem przymrozków (tabela). Drugim ważnym czynnikiem jest odpowiednia wilgotność – gdy pozostaje zbyt nis(...)
»

Historyczna podróż po Poz(...)

Tereny zieleni Poznania, zarówno w granicach miasta, jak i nieco poza nim, zostały swego czasu starannie zaprojektowane, by spełniać funkcje, które dziś nazwalibyśmy proekologicznymi, zdrowotnymi, rekreacyjnymi czy wypoczynkowymi. W swoim najwcześniejszym etapie rozwoju (w XIII i XIV w.) Poznań nastawiony był przede wszystkim na handel i rzemiosło. Wszystkie zakłady rzemieślnicze, kramy kupieckie, place i ulice znajdowały się w granicach miasta wyznaczonych przez mi(...)
»