Wszystkie artykuły w kategorii: "Książki nadesłane"

Polecane artykuły:

Czas na odnawialne źródła(...)

Większość istniejących na świecie elektrowni starzeje się i w najbliższym czasie będzie wymagała zastąpienia ich przez te wykorzystujące inne źródła energii. Od kiedy świat potwierdził ważność obniżenia emisji gazów cieplarnianych, powstała doskonała okazja do zwrócenia się w kierunku odnawialnych źródeł energii. Zmiany klimatyczne są obecnie niezaprzeczalnym faktem. Codziennie docierają do nas informacje na temat powodzi w centralnej i wschodniej Europie, pożarów w Portugalii, s(...)
»

Przegląd prasy(...)

Naturalna SUW Dla pojedynczych odbiorców oraz małych miejscowości alternatywnym źródłem dobrej jakości wody jest wykorzystywanie naturalnych metod jej uzdatniania. Od pięciu lat w Instytucie Ekologii Stosowanej w Skórzynie prowadzone są badania nad funkcjonowaniem naturalnej stacji uzdatniania wody. Składa się ona ze strefy wolnej toni wodnej oraz roślinnej strefy brzegowej. Ta ostatnia dzieli się na trzy części: w dwóch, służących do(...)
»