EPOKA informacji

wydany w Przegląd Komunalny – 2003-5
  DRUKUJ
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Przysieku od początku swego istnienia zaangażowane jest w proces edukacji ekologicznej wszystkich grup społecznych, od dzieci i młodzieży, aż po pracowników administracji publicznej. Z myślą o różnych adresatach, przygotowuje i wydaje materiały dydaktyczne, metodyczne, zwarte opracowania merytoryczne oraz referaty, prezentowane podczas organizowanych corocznie konferencji i seminariów.
Najnowszym projekte [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus