Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka odpadami"

Polecane artykuły:

RPO a rewitalizacja (...)

  Europejska polityka spójności jest najważniejszym narzędziem Wspólnoty Europejskiej, służącym poprawie konkurencyjności całej Unii, a w szczególności jej najuboższych regionów. Ma ona na celu wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej poprzez zmniejszanie dysproporcji w poziomach rozwoju różnych regionów.   W politykę tę wpisują się działania dotyczące wspierania zrównoważonego ro(...)
»

Targowe nowości(...)

Targi są znakomitą okazją do zaprezentowania najnowszych rozwiązań w branży. Również podczas POLEKO producenci i dystrybutorzy z branży ekologicznej przedstawiają zwiedzającym i innym wystawcom nowe kierunki, w których zmierzać będzie "zielona" gałąź gospodarki. Wystawcy zaprezentują nowe oferty i to zarówno w dziedzinie technik i technologii, jak również w sferze szkoleń i usług. Tłocznie AWALIFT - szczelne urządzenia do przepompowywania ścieków Tłocznia AWALIFT to (...)
»