Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wokół przetargów(...)

  Punkt przeładunkowy odpadów W Zakopanem (woj. małopolskie) powstanie punkt przeładunkowy odpadów. Obiekt będzie zlokalizowany w pobliżu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Zoniówka. Zadanie obejmuje m.in. wycięcie drzew i krzewów, budowę muru rampowego, murów oporowych i ogrodzenia oraz placów utwardzonych o nawierzchni betonowej. Ponadto zostaną wykonane drenaż opaskowy odwadniający, odwodnienie li(...)
»

Edukacja ekologiczna prze(...)

Marek Fiedorow Budowa oczyszczalni ścieków, kanalizacji, tworzenie systemów zagospodarowania odpadów itp. nie stanowią celu samego w sobie. Administracja publiczna podejmuje te działania, by poprawić warunki życia w społecznościach, w których funkcjonuje. Politycy i urzędnicy niekiedy o tym zapominają, traktując wykonanie określonych w planach inwestycji, jako pełne wywiązanie się ze swoich obowiązków. Tymczasem segregacja odpadów nie przyniesie efektów, jeżeli ludzi(...)
»