Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Unijne normy – realizacja(...)

Wdrażanie tzw. dyrektywy ściekowej w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej jest dużym wyzwaniem dla branży. W większości krajów program napotyka na problemy organizacyjne i finansowe. Największy koszt dla polskiej branży wod-kan generuje trwające do dziś zagospodarowywanie ścieków komunalnych.   Na polskim gruncie W 2003 r. powstał Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Zawiera on wykaz (...)
»

Jesteśmy łakomym kąskiem(...)

Konkurencja. Dzisiaj to o niej chcę napisać kilka słów. W warunkach monopolu naturalnego wydaje się ona dość dziwacznym pomysłem. Szczególnie, gdy ramy prawne funkcjonowania zdecydowanej większości firm są identyczne lub co najmniej bardzo zbliżone do siebie. Na czym więc ta konkurencja winna polegać, co ją ogranicza i jak ją mierzyć? Spróbujmy odpowiedzieć na te pytania.   Uczciwa konkurencja Wszystkie firmy wodociągowe d(...)
»