Pozwolenia zintegrowane – podmiotowy zakres obowiązku uzyskania

wydany w Przegląd Komunalny – 2003-4
  DRUKUJ

Problematyka pozwoleń zintegrowanych została już dość szczegółowo omówiona na łamach „Przeglądu Komunalnego” (PK 07/02, 08/02, 09/02). Wracamy do niej, ponieważ zbliżają się terminy uzyskania tego typu pozwoleń. Przypomnieć należy, że pozwolenie zintegrowane jest jednym z głównych narzędzi ustawy P.o.ś., realizującym ideę zintegrowanego zarządzania emisjami do środowiska. Pozwolenie takie jest decyzją obejmującą całość oddziaływań na środowisko i zastępuje wszelkie pozwolenia sektorowe (wskazane w art. 181), a także określone decyzje i zgody wymagane na podstawie ustawy o odpadach.

Pozwolenie zintegrowane jest pozwoleniem emisyjnym, do którego pełne zastosowanie mają przepisy ogólne, jednak część tych wymagań powinna być w odpowiedni sposób modyfikowana lub uzupełniana.
Zgodnie z art. 201 P.o.ś. po [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus