Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

RIPOK kompostownia – zapo(...)

Po lekturze wojewódzkich planów gospodarki odpadami można stwierdzić, że w gospodarce odpadami panuje bałagan. Tymczasem potrzebna jest rzetelna diagnoza, zwłaszcza dotycząca gospodarki odpadami ulegającymi biodegradacji. Od blisko 10 lat rynek gospodarki odpadami w Polsce podlega dość intensywnym przemianom. Bezdyskusyjnym stymulatorem tego rozwoju jest Unia Europejska, która z jednej strony wprowadza regulacje, z drugiej zaś zapewnia środki na inwestycje infrastru(...)
»

Przyroda - gratisowe świa(...)

Miasta to ukształtowane przez człowieka środowiska o dużym zagęszczeniu ludności na wypełnionej przez zabudowę przestrzeni. Wbrew powszechnym przeświadczeniom występuje tu znaczna różnorodność biologiczna – w zadrzewieniach, na nieużytkach i poboczach linii kolejowych, w ogrodach na dachach, tarasach czy okwieconych balkonach. Najdrobniejsze pęknięcia w chodnikach są kolonizowane przez liczne gatunki dzikich roślin. Ekosystemy miejskie to przede wszystkim tereny zieleni miejski(...)
»