Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Przegląd Prawa(...)

Tytuł aktu prawnego Publikator Podstawa wydania aktu prawnego, dzień oraz publikator (...)
»

System gospodarki odpadam(...)

Mimo pozytywnego kierunku rozpoczętych zmian rynek odpadowy wymaga stałego monitorowania i szybkich korekt. Dlatego ważne jest skupienie się na najpilniejszych rozwiązaniach systemowych. Spotkanie Zarządu KIGO ze Sławomirem Mazurkiem – podsekretarzem stanu w Ministerstwie Środowiska – które odbyło się 8 sierpnia br., stało się okazją do wymiany poglądów na temat systemu gospodarki odpadami w naszym kraju, a także do przedstawienia ministrowi propozycji zmian systemo(...)
»