Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Systemy sterowania i nadz(...)

dla przedsiębiorstw gospodarki komunalnej Jarosław Pomirski Do powstawania lokalnych rynków energii przyczynia się między innymi postęp w technologii wytwarzania energii, umożliwiający produkcję energii elektrycznej oraz ciepła w pobliżu miejsca ich użytkowania. Duży udział w powstaniu nowoczesnych lokalnych przedsiębiorstw multienergetycznych mogą mieć zatem gminy, na terenie których przedsiębiorstwa te będą działać. Gospodarka rynkowa, wkra(...)
»

Informator(...)

Łupki do raportu! Pierwszy naukowy raport dotyczący szacunkowych zasobów gazu z łupków w Polsce przygotowali polscy geolodzy wraz z ekspertami z USA. Państwowy Instytut Geologiczny (PIG) we współpracy z Amerykańską Służbą Geologiczną (USGS) analizował dane z lat 1950-1990. Podczas badań sprawdzano, jakie są zasoby, technicznie możliwe do wydobycia, zarówno gazu ziemnego, jak i ropy naftowej w polskich skałach łupkowych. Gazu z łupków moż(...)
»