Wszystkie artykuły w kategorii: "Zieleń Miejska"

Polecane artykuły:

Ochrona drzew i krzewów p(...)

Ochrona drzew parkowych przed chorobami to całokształt działań, zmierzających do zapewnienia roślinom warunków prawidłowego wzrostu i rozwoju. Przypomnieć wypada, że choroba to trwające dłużej naruszenie równowagi w czynnościach życiowych drzew. Choroby mogą być różnej natury, a ich przyczynami - czynniki nieinfekcyjne i infekcyjne. Choroby nieinfekcyjne drzew w nasadzeniach miejskich są bardzo pospolite. Wiążą się z warunkami środowiska (glebą, atmosferą). Przykładami takich c(...)
»

(...)

Od redaktora To przykry paradoks, że działania służące ochronie środowiska spotykają się czasem z dezaprobatą lokalnych społeczności. Uciążliwości odorowe, którym poświęcamy w tym numerze sporo miejsca, to najczęściej skutki szeroko pojętej działalności rolniczej, ale obiekty takie jak oczyszczalnie ścieków czy zakłady zagospodarowania odpadów także emitują nieprzyjemne zapachy. Dyskomfort sąsiadów tego typu „przybytków” jest zrozumiały i argumenty, że ścieki czy od(...)
»