Wszystkie artykuły w kategorii: "Środowisko"

Polecane artykuły:

Aktualności (...)

    Warszawska partyzantka W Polsce coraz większą popularność zyskują działania określane mianem ogrodniczej partyzantki (od ang. guerilla gardening). Okazuje się, że osoby, które nawet nie słyszały o tym zjawisku, praktykują je od lat, upiększając przestrzeń wokół siebie. Działania te cechuje postawa niezgody na zaniedbanie i brzydotę otaczającej przestrzeni. Partyzanci zmieniają ten stan poprzez wspólne akcje wys(...)
»

Obowiązki uczestników ryn(...)

Ustawa z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (DzU z 2003 r. nr 153, poz. 1504 z późn. zm. – dalej ustawa) od początku swego obowiązywania zawiera regulacje mające na celu promowanie wytwarzania energii elektrycznej w źródłach odnawialnych. Przyjęto założenie, że rozwój tego rodzaju energetyki staje się możliwy jedynie przy odpowiednim wsparciu państwa. Specyfiką tej promocji jest jednak to, że nie oparto jej na systemie przyznawania przez p(...)
»