Wszystkie artykuły w kategorii: "Środowisko"

Polecane artykuły:

Informator(...)

Nowocześnie i czysto W obecności przedstawicieli instytucji finansujących, firm wykonawczych, radnych Rady Miejskiej oraz zaproszonych gości 25 maja br. przekazano do użytkowania nowoczesną biologiczno-mechaniczną oczyszczalnię ścieków w Biertowicach o łącznej przepustowości 937,5 m3 na dobę. Całość inwestycji kosztowała blisko 2,5 mln zł. Niecałe 70% tej kwoty pokryły środki z funduszu przedakcesyjnego SAPARD, pozostałą część stanowiła pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Och(...)
»

Zakończenie projektu(...)

fot. Archiwum PNEGStowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cites” zrealizowało projekt pt. „Energia odnawialna jako wyzwanie dla samorządów lokalnych. Przykłady udanych przedsięwzięć w Polsce i w krajach Unii Europejskiej” dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska(...)
»