Wszystkie artykuły w kategorii: "Od Redaktora"

Polecane artykuły:

Uciążliwy hałas(...)

W Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach świata, hałas uznano za jeden z przejawów zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Należy bowiem do tych szkodliwych czynników w otoczeniu człowieka, których oddziaływanie nasilało się wraz z rozwojem cywilizacyjnym. Poziom hałasu w środowisku ma związek z uprzemysłowieniem i urbanizacją, zwłaszcza z funkcjonowaniem komunikacji. Źródłami męczących i niepożądanych dźwięków są głównie środki transportu, a także głośno pracujące maszyny i urządzenia pro(...)
»

Efektywny monitoring kluc(...)

Kolejne polskie miasta i gminy opracowują plany gospodarki niskoemisyjnej lub plany działań na rzecz zrównoważonej energii, starając się uporządkować swoją gospodarkę energetyczną, zdywersyfikować wykorzystywane źródła energii oraz rozwiązać problem coraz bardziej uciążliwej niskiej emisji. Wraz z rosnącą liczbą planów rodzi się pytanie, czy wszystkie przewidziane w nich działania zostaną z powodzeniem zrealizowane i jakie efekty długookresowe efekty przyniosą? Aby uzyskać odpowiedź, konieczn(...)
»