Wszystkie artykuły w kategorii: "Od Redaktora"

Polecane artykuły:

Projekt nowelizacji ustaw(...)

W marcu 2007 r. został złożony do laski marszałkowskiej projekt ustawy zmieniającej ustawę o recyklingu pojazdów. Nowelizacja dotyczy tylko artykułu 14 ustawy, który reguluje konsekwencje niezrealizowania obowiązku zapewnienia sieci. Zgodnie z obowiązującym art. 11 ustawy wrakowej wprowadzający pojazd powinien stworzyć sieć zbierania pojazdów obejmującą terytorium kraju w taki sposób, aby zapewnić właścicielowi możliwość oddania pojazdu wycofanego z eksploatacji do punktu zbierania poja(...)
»

Głos na temat stanu dróg (...)

W „Słowniku języka polskiego” stan to jakość, forma, postać, poziom czegoś, ilość czegoś, liczba kogoś w danym momencie, okresie, położenie, warunki w których się ktoś lub coś znajduje. Stąd mamy stan badań, stan techniczny, stan majątku itp. W potocznym rozumieniu, w środowisku drogowców stan utożsamia się na ogół z jakością i ilością czegoś. I w takim duchu tworzy się w ciągu ostatnich lat w drogownictwie „raporty o stanie”. Klasycznym przykłade(...)
»