Wszystkie artykuły w kategorii: "Nowości na rynku"

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

Od dawna toczą się dyskusje o potrzebie zmiany systemu finansowania proekologicznych działań, a tymczasem przygotowana została Wspólna strategia działań Narodowego i wojewódzkich funduszy. Obejmuje ona lata 2005-2008 i ma zapewnić realizację zobowiązań wynikających z Traktatu Akcesyjnego przy jednoczesnym maksymalnym wykorzystaniu dostępnych środków unijnych. Niewątpliwie ważnym krokiem na drodze realizacji ambitnych celów jest ujednolicenie kryteriów wyboru projektów do finansowania ze środ(...)
»

GIS przyszłością wodociąg(...)

W nowoczesnych przedsiębiorstwach wod-kan bazy danych GIS (ang. Geographic Information Systems) są powszechnie stosowane. W połączeniu z innymi narzędziami informatycznymi służą do zarządzania majątkiem w coraz mniejszych firmach wodociągowych. Narodziny GIS-u wiążą się głównie z próbami przejścia z ręcznego na automatyczne tworzenie map, czym zaczęto zajmować się pod koniec lat 50. XX w. Zainteresowanie przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych tym (...)
»