Wszystkie artykuły w kategorii: "Nowości na rynku"

Polecane artykuły:

Uchwały "antysmogowe"(...)

Analizę znowelizowanych przepisów rozpoczęto w poprzednim numerze „Przeglądu Komunalnego” (12/2015). W niniejszym opracowaniu skupimy się na wspomnianych na wstępie uchwałach. Podstawą prawną dla takich aktów mają być znowelizowane przepisy art. 96 ustawy. Tryb przyjmowania uchwały Wskazane przepisy wprowadzają kilka wymagań odnoszących się do trybu podejmowania przez sejmik odpowiednich uchwał. Projekt aktu przygotować powinien, zgodnie z art. 96 ust. 2 i(...)
»

Kolejne rozporządzenia do(...)

Kolejne rozporządzenia do ustawy o OZE System aukcyjny to dla przedsiębiorcy możliwość zapewnienia sobie przewagi konkurencyjnej już na początku samej inwestycji. Jednak aby potencjalny, jak również i już funkcjonujący przedsiębiorca/inwestor mógł wziąć udział w systemie aukcyjnym, obowiązkiem Państwa, w tym w szczególności organów administracji, jest wdrożenie w życie przepisów wykonawczych do ustawy. W czerwcowym wydaniu „Czyst(...)
»